Pretraga
Prijava
BIHENGLISHFRANCAIS
Kontakt info
Derviša Numića 7
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel.: +387 33 610 744

+387 33 724 550
Fax: +387 33 724 560
E-mail: bzkbih@bzkbih.ba
Контакт инфо
Дервиша Нумића 7
71000 Сарајево
Босна и Херцеговина
Тел.: +387 33 610 744

+387 33 724 550
Факс: +387 33 724 560
Е-маил: bzkbih@bzkbih.ba
Vi ste posjetitelj
313894
Prijavite štetu putem obrasca
Prijava štete
 

Ukoliko ste imali saobraćajnu nezgodu u Bosni i Hercegovini prouzrokovanu od strane vozila sa inostranim registarskim oznakama, potrebno je da popunite „Obrazac za prijavu štete“ (link na dnu teksta), te kompletirate dokumentaciju navedenu u istom.

Tako kompletirani odštetni zahtjev dostavite poštom ili elektronskim putem: u Biro zelene karte u Bosni i Hercegovini na adresu:          

Derviša Numića br. 7, 71000 Sarajevo                                 

Email adresa: claims@bzkbih.ba ; Fax: +387 33 724 560

Ukoliko strano osiguravajuće društvo štetnika ima korespondenta u Bosni i Hercegovini, kompletirani odštetni zahtjev možete dostaviti direktno nadležnom BH osiguravajućem društvu (listu korespondenata možete naći ovdje).

Obrazac za prijavu štete  

Developed by Daenet d.o.o.© Biro Zelene Karte 2018