Positive SSL Wildcard
Pretraga
Prijava
BIHENGLISHFRANCAIS
Novosti
Redizajnirana web stranica Biroa zelene karte BiH, 13.3.2017
Od 2002.godine, kada je uspostavljana web adresa Biroa zelene karte BiH: www.bzkbih.ba i www.greencard.ba, ista je bila izvor informacija vezanih za naknadu štete, različitih uputstava za rad, ali i mjesto direktnog prenosa informacija između Biroa zelene karte BiH i njegovih članica.

Vremenom se javila potreba za unaprjeđenjem, tako da je početkom godine postavljen novi sadržaj web stranice Biroa zelene karte BiH. Pored osnovnih informacija o Birou zelene karte BiH i njegovih članica, funkcijama „Sistema zelene karte“, Informacionog centra i ostalih informacija koje su bile dostupne i na staroj web stranici, redizajnirana stranica je obogaćena i slijedećim sadržajima. Postavljena je interaktivna mapa „Sistema zelene karte“ sa adresama i linkovima na adrese nacionalnih biroa zemalja članica. Od novih usluga na web stranici vrijedi spomenuti i slijedeće:

         • mogućnost postavljanja zahtjeva za naknadu štete putem web aplikacije Biroa;
         • postavljanje sekcije za slobodni download (svim posjetiteljima stranice) obrasca za prijavu odštetnog zahtjeva, kao i spiska neophodne dokumentacije koju oštećetni mora dostaviti za obradu i likvidaciju odštetnog zahtjeva;
         • objavljivanje informacija vezano za „Sporazum o zaštiti posjetitelja“ sa mogućnošću provjere sa kojim zemljama je isti na snazi;
         • pojašnjenje procedure za sklapanje korespondenih ugovora i postavljanje zahtjeva za davanje saglasnoti na nove korespondentne ugovore, putem posebno dizajniranog obrasca;
         • mogućnost postavljanja pitanja stručnim službama Biroa i davanje odgovora putem web stranice Biroa.

Nova redizajnirana web stranica Biroa zelene karte BiH, sa svojim novim sadržajem, privukla je interes javnosti i društava za osiguranje, u zemlji i inostranstvu, o čemu svjedoči podatak da je samo u jednom mjesecu zabilježeno preko 20.000 posjeta.

Stručne službe

Biroa zelene karte BiH


[ Nazad ]

Developed by Daenet d.o.o.© Biro Zelene Karte 2020